ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบ
ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

กำหนดการ

ลำดับการนำเสนองาน

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน(ไม่ส่งบทความ)


กำหนดการ

ประกาศเพิ่มเติม

เขอเชิญส่งบทความ (Call for papers)

- รับบทความจนถึงวันที่ 10/06/59
- ค่าลงทะเบียน 1200 บาทบทความที่2 600 บาท
- แจ้งผลการตอบรับวันที่ 24/06/59
- วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขวันที่ 30/06/59

14/07/59 - วันจัดงานประชุมวิชาการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Topics of interest)

 • วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สังคมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจและการจัดการ
 • ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

รูปแบบการนำเสนอ (Presentations)

 • การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation)
 • การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

*** โดยการนำเสนอผลงานทั้งสองรูปแบบต้องจัดทำบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เท่านั้น ***

การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentations)

ใช้เวลา 10 นาที ถามตอบ 5 นาที ต่อ 1 เรื่อง

 • ตัวอย่างบทความไฟล์ MS WORD
  • จัดอยู่ในรูป MS Word 2003
  • ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 Point
  • จำนวนตั้งแต่ 7 - 10 หน้า

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations)

 • ตัวอย่าง โปสเตอร์.
 • โปสเตอร์ แนวตั้ง ขนาด 80 x 120 ซม.
 • ประกอบด้วย
  • ชื่อเรื่อง
  • ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
  • บทคัดย่อ
  • ความสำคัญของปัญหาหรือที่มาของงานวิจัย
  • วัตถุประสงค์
  • วิธีดำเนินการวิจัย
  • ผลการวิจัย
  • บทสรุปและวิจารณ์ผลหรือประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย

อัตราค่าลงทะเบียน (Register rates)

 • ผู้นำเสนอผลงาน 1200 บาท
  (ถ้ามีมากกว่า 1 บทความ เอกสารชุดที่2ชุดละ 500 บาท)
 • ผู้เข้าร่วมงาน บาท
  • การชำระค่าลงทะเบียน
   • ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
   • หมายเลขบัญชี

*มีการคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมเพื่อลงวารสารของวิทยาลัย

ติดต่อประสานงาน

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 02-8785030,02-8785033,02-8785035

ผู้ประสานงาน โทร 02-8785033

facebook fanpage https://www.facebook.com/techcon2015

Email Address : techcon2015@hotmail.com

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

 

 

2015 Copyright Faculty of Technology
Siam Technology College, 46 Jarunsanitwong10 rd., Thapra branch, Bangkok-yai district, Bangkok.10600 Thailand Tel:02-878-5033-5